Munzur Baba

 

De Provincie Tunceli is een liefelijk en pittoresk woongebied in Oost-Anatolie, bekend van

de legende van Munzur Baba!  Men kent haar ook als ‘Dersim’. Dersim heeft zich met het

Munzurgebergte, de Munzurvallei, de Munzurrivier en de legende van Munzur Baba

genesteld in de  harten en de herinneringen van de mensen.  De overleveringen gaat als volgt:

Het speelt zich af in het dorp Ziyaret, vlakbij het district Ovacik van de provincie Dersim.

Een  inwoner van dit dorp, Munzur Baba is een herder voor een rijke landheer, en iemand

van wie men vermoedt dat hij een heilige en een  groots iemand is.  Op een dag komt de

herder Munzur bij de vrouw des huizes en zegt: “Mevrouw!.. De heer vroeg mij om warme

helva”. De vrouw van  de landheer was verbaasd, aangezien haar man al dagen ver van huis

en uit het land was. Zij maakte de helva en dacht bij haarzelf:  “Hij was toch op

pelgrimstocht naar Mekka”. Dat wist zij immers. “Waarschiijnlijk had herder Munzur trek

in helva en durfde hij er niet  om te vragen. Daarom had hij de heer des huizes als

voorwendsel gebruikt”. Ze deed de helva in een knapzak en gaf deze aan hem.  De herder

Munzur verscheen naast de landheer die heel ver weg was. Hij zei: “Ik heb de helva waar u

om vroeg meegebracht”. En  verdween weer uit zicht. Zijn heer bekeek de helva eens… de

damp kwam er nog van af. De landheer begreep wat er gaande was en  keerde terug in het

dorp. De landheer werd bij zijn terugkeer van zijn bedevaart feestelijk onthaald. Ook herder

Munzur was er bij.  Zoals iedereen kwam hij de hand van zijn heer kussen en bracht een kan

melk mee. Zodra hij herder Munzur zag, verhief de  landheer zijn stem tegen de mensen die

handen kwamen kussen en zei: “Laat mij maar. De waarlijke heilige is Munzur”. De

landheer  reikte naar de hand van herder Munzur om deze te kussen. Munzur was verbaasd

en geneerde zich. Hij begon zich ongemakkelijk te  voelen, omdat zijn geheim bekend was

geworden en vluchtte weg. Op dat moment begonnen er melkscheuten te morsen uit de

melkkan in zijn hand. Overal waar Munzur zijn voet had neergezet begonnen melkwitte

schuimende wateren te spuiten en werden  heetwaterbronnen. Munzur Baba zette 40 stappen

en … en verdween uit het zicht!...... De legendarische bronnen van Munzur! Vooral in het

voorjaar geven ze tot op de dag van vandaag water met melkwit schuim!

 

 

✧✧